TCN Data Hotel Groningen

Het TCN Data Hotel Groningen is gebouwd in 2001 en wordt sindsdien regelmatig geupgrade om aan de eisen van de tijd te blijven voldoen. In alle openbare ruimtes is WiFi beschikbaar. Tevens zijn er flexwerkplekken en koffie / frisdrankautomaten aanwezig.

Datacenterspecificaties

  •  5.000m2 datavloer
  • 10.000kW vermogen
  • PUE 1.4
  • Tier 3
  • ISO 27001 / ISAE 3402
  • NEN 1010 / NEN 3140